18 000 деца на украински бежанци трудно ще влязат в училищата и градините

За спешни мерки от страна държавата, насочени към децата-бежанци от Украйна, особено непридружените, настояха в свое отворено писмо от Националната мрежа за децата, включваща над 140 организации. В него те изброяват 17 конкретни препоръки за подобряване на работата по подпомагане на бежанците, набелязани от тях при работата им на терен от началото на войната досега – като премахване на излишните административни изисквания при записване в училище, осигуряване на лаптопи за децата, които учат онлайн в украински училища, създаване на нормативна възможност за организиране на грижа под форма на кооперативи за деца под 5 г. изцяло от доброволци и др.

От НМД очертават три групи деца, за всяка от които са нужни специфични действия – деца, които се включват в е-обучение към училища в родните им места, попадащи в зони, в които войната не е достигнала разрушителна фаза; деца, които не желаят да се включат трайно в българската образователна система и такива, които искат да учат у нас за по-дълъг период от време. В третия случай има поне два специфични казуса – децата с български паспорти и двойно гражданство, за които е нужно удостоверение за преместване (отпускно свидетелство) от украинското училище (за да бъдат записани в българско) и деца само с украинско или друго гражданство, за които няма такова изискване. Относно децата под 5-годишна възраст в много общини от години има остър недостиг на места в яслените и градински групи и/или групите са допълнително раздути до неприемливи бройки. “Осигуряването на грижа за тях в кратки срокове обаче е важно, както за социално-емоционалното им развитие, така и за да може да се предостави помощ на техните майки да започнат работа”, казват от НМД.

По данни на Националния кризисен щаб до момента в България са останали над 43 000 души, от които 18 000 са деца. За момента не са откриваеми реални данни за броя на непридружените деца”, казват от НМД, според които са нужни спешни мерки в системата на закрила на детето, които да гарантират безопасността и здравето на децата в краткосрочен и дългосрочен план. Ето част от мерките:

– Да се създаде в спешен порядък подгрупа на Кризисния щаб с фокус децата, която да включва представители на МТСП, АСП, ДАЗД, МОН, МЗ, ДАБ, МРРБ и граждански организации.

– Да се осигурят необходимите е-устройства и достъп до интернет за децата, които продължават обучението си дистанционно към собствената си образователна система, поне до края на 2021/22 г.

– Да се премахнат излишните административни изисквания за предоставяне на документи при записване на украински деца в българската образователна система

– Да се осигурят мобилни услуги и краткосрочни курсове към различни училища и образователни центрове и пространство за предоставяне на такива за деца, които няма да останат трайно в България, според заявените от тях и родителите/настойниците им нужди

– Да се създаде нормативна възможност за организиране на грижа във формат „кооператив“ или „дневен център“ за деца под 5-годишна възраст, която да се осигурява изцяло от доброволци и родители. Според НМД всички общини, които не могат да осигурят прием на деца в детски градини и ясли на своята територия, следва да предоставят помещения, подходящи за подобен вид грижа в малки групи за децата-бежанци и техните родителите, като към общините се насочи целева помощ за покриване на режийните разходи и по възможност за изхранването на децата през деня

– Да се създаде възможност за регистриране на украински учители, пристигнали като бежанци у нас, както и на доброволци, които да могат да предоставят изнесени образователни и обучителни услуги или да подпомагат работата на българските учители, в чиито класове или групи има деца с украински произход за по-бърза адаптация, превод, научаване на езика и др.

– Да се уточни дали приемът в детски градини и ясли и 1 клас ще се осъществява през съществуващите единни системи, тъй като това ще създаде допълнителни нормативни пречки и трудности

– Да се създаде единен регистър на децата, влизащи в България, който да включва основни данни за детето, неговия статут, има ли родител или настойник с него, планиран период на пребиваване, декларирано желание за форма на участие в образователната система, специални образователни или други нужди и др.

– Да се обезпечат нуждите от ресурсна подкрепа за децата със специални потребности, като за целта се ангажират и Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *