КЗК предполага картел при горивата

Комисията проверява евентуално картелно споразумение между „Сакса“ ООД и „Инса Ойл“ ЕООД

КЗК се самосезира за наличие на евентуално картелно споразумение от страна на „Сакса“ ООД и „Инса Ойл“ ЕООД във връзка с наблюдаваното през последните седмици повишение на цените на автомобилните горива в страната, съобщиха от Комисията.

Предвид социално-икономическата значимост на горивата, поради прекия им ефект върху цялата българска икономика и прякото им въздействие по отношение на цените на стоките и услугите, предлагани на българския пазар, Комисията извършва постоянен мониторинг на публично достъпни факти и обстоятелства, имащи отношение към правоприлагането на Закона за защита на конкуренцията. Трайната ангажираност на Комисията е да следи развитието на конкурентната среда и нововъзникналите обстоятелства за състоянието на пазара. Това включва и появилите се в последните седмици публикации и изказвания в пресата, както и съобщения в средствата за масово осведомяване за необосновано покачване в цените на горивата на някои вериги бензиностанции.
В тази връзка в КЗК постъпили множество сигнали, съдържащи информация и конкретни данни относно непазарно съществено повишаване на цените на петролни продукти, предлагани в търговски обекти за продажба на горива, собственост на търговци на вериги от бензиностанции. Информацията, събрана от Комисията, насочва към изводи за необосновано повишаване на цените на едро и дребно от някои търговци, което повишение няма икономически причини.

КЗК инициира предварително проучване. Установено било, че в множество медийни публикации се посочват две вериги бензиностанции, които са предлагали масовите автомобилни горива на цени, надвишаващи пазарните на 02 март 2022 г. В допълнение Комисията установила, че същите две дружества са основни доставчици и търговски партньори на едно от дружествата, подало сигнал пред нея, както и едни от основните участници на пазара на производство и внос, търговия на едро и дребно с горива.
Въз основа на публично достъпна информация, Комисията установила, че от началото на годината се наблюдава постоянно увеличение на цените на дребно в страната, като най-сериозен ръст е в периода 02-03.03.2022 г., когато средната цена на бензин А-95 достига 2,78 лв./л, а цената на автомобилен дизел е на 2,82 лв./л.

След анализ на получените сигнали и становища, може да се направи основателно предположение за наличие на забранено картелно споразумение, забранено от Закона за защита на конкуренцията от страна на двама търговци на горива, опериращи вериги от бензиностанции – дружествата „Сакса“ ООД и „Инса ойл“ ЕООД. За тези дружества са събрани данни, че в периода 02.03.2022 г. – 11.03.2022 г. неоснователно са определяли /фиксирали/ продажни цени за крайни клиенти, от което е налице ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния продуктов и географски пазар. Това тяхно поведение може да бъде насочено към извършено нарушение на антитръстовите правила, което поведение има за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар.

В хода на разследването КЗК ще проучи поведението и на другите участници на пазара на горива, като при наличие на достатъчно данни кръгът на разследваните търговци на горива може да бъде разширен и допълнен.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *