Европа предупреждава: Имотен балон се надува в България!

В България има признаци за надценяване на цените на жилищата. За това предупреждава Европейският съвет за системен риск (ЕССР), който беше създаден през 2010 г., за да наблюдава финансовата система на ЕС и да предотвратява и намалява системни рискове. Освен към България, предупреждения са отправени и към Хърватия, Унгария, Лихтенщайн и Словакия, съобщи investor.bg.
Съветът предупреди, че основните уязвимости в сектора на жилищните имоти в нашата страна в средносрочен план са високият ръст на ипотечните кредити, признаците за надценяване на цените и отсъствието на насочени към кредитополучателите мерки, които да смекчат натрупаните рискове в жилищния сектор.

Съветът отбелязва, че цените на жилищата в България са отбелязвали умерен ръст през последните две години до средата на 2020 г. от средно около 3,5%. След това обаче ръстът на цените на жилищата се ускори до около 7% към средата на 2021 г.

В същото време годишният ръст на заемите за домакинствата за закупуване на жилище се е ускорил значително през последните години в България, достигайки до 13% в реални изражения през август 2021 г., отбелязва ЕССР. По данни на Европейския банков орган нивото на лошите кредити в жилищния сектор в България е 5,3% към второто тримесечие на 2021 г. В същото време коефициентът на покритие на тези заеми (48,1% спрямо 25,7% в ЕС като цяло) е важен смекчаващ фактор, пише още Съветът.

Според ЕССР макар делът на ипотечните кредити в портфейлите на банките в България да е ограничен в сравнение със страните членки на ЕС като цяло, а нивото на задлъжнялост на домакинствата в момента да е ниско, благоприятните условия за ипотечно финансиране може да създадат риск в средносрочен план от спираловидно развитие между цените на жилищата и ипотечните кредити.

От една страна, растящите цени на жилищата означават, че стойността на обезпеченията на ипотечните кредити расте, а следователно се стига до повишаване на задлъжнялостта на кредитополучателите. От друга страна, ръстът на цените на жилищата обичайно е придружен от положителни макроикономически развития, което може да доведе до разхлабване на стандартите за кредитиране на банките. В същото време растящото предлагане на ипотечни кредити може да подложи цените на жилищата на допълнителен натиск към повишаване. В средносрочен план подобна спирала може да доведе до предизвикан от кредитите балон на жилищните цени и прекомерна задлъжнялост на домакинствата, предупреждава ЕССР.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *